För oss är miljö viktigt och vi vill bidra så mycket som möjligt till en bättre omvärld. Därför ställer vi stora krav på den utrustning vi levererar.

Electrolux produkter är återvinningsbara till nästan alla delar
Utmärkande för Electrolux är kvaliteten in i minsta detalj. Deras arbete genomsyras av ett kvalificerat miljötänkande - både vid tillverkningen i deras fabriker, vid installationen och under maskinernas totala livscykel. Deras tillverkningsenheter är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Tillverkningen av Electrolux produkter sker i moderna produktionsanläggningar med minimal miljöbelastning.

Konkreta resultat av miljötänkandet

Både tvättmaskiner och torktumlare har försetts med mikroprocesstyrning för att optimera energiförbrukningen. Tvättmaskinerna är vatten- och energisnåla utan att för den skull göra avkall på tvätt- och sköljresultat. På vissa modeller vägs automatiskt den inlagda mängden tvättgods, vilket gör att vatten- och energiförbrukning kan minimeras. På flera av torktumlarmodellerna minimeras energiförbrukningen genom automatisk avstängning när önskad restfuktighet uppnåtts.

Electrolux undviker komponenter av blandade materialslag och märker alla plast- och gummidetaljer enligt standard ISO 1043-2 och ISO 1629. Detta för att underlätta källsortering och återvinning vid skrotning av maskiner.

Ljud och vibrationer utgör en viktig miljöaspekt, framför allt i textilvårdsrum. Därför har både luft- och stomljud minimerats från maskinerna.

Allt emballage görs av återanvändbart material. För att underlätta emballageåtervinning är Electrolux anslutet till Reparegistret.

Uppgifter om energiförbrukning, vattenförbrukning, luft- och stomljud framgår av datablad för respektive produktmodell. Både produkterna och materialet är praktiskt och ekonomiskt återvinningsbara till över 90 %.

 

Kontakta oss på telefon: 090-13 44 13